How to Clear All Your Notifications at Once in iOS 10

Thông báo giúp bạn theo dõi các thông tin mới – chúng cho bạn biết nếu bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi, nếu ngày của sự kiện đã được thay đổi, v.v. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt thông báo sao cho bạn chỉ thấy những gì quan trọng với bạn.

Ghi chú: Khi đang sử dụng một ứng dụng, bạn có thể được hỏi xem muốn nhận thông báo từ ứng dụng đó như thế nào – ngay lập tức, không nhận hoặc trong tóm tắt theo lịch trình. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này sau trong Cài đặt > Thông báo.

To Clear All Notifications, Long-press (Press & Hold) on the X button, until you see “Clear All Notifications” prompt. 5. Tap on Clear All Notifications to get rid of All Notifications at once from your device.

Clear All Notifications iOS 10

ios 10 clear all notifications?

However, the feature can be confusing if you dont see all alerts disappear. While clearing notifications is supposed to get rid of all alerts in the Notification Center, in our experience, newer ones above the “Notification Center” threshold will persist if the app its from wasnt also below in the older section, regardless of how you arrange your notifications for the app.

To use it, open the lock screen or pull down your notifications from the top of the display from anywhere else. Next, swipe up until you get past the recent alerts and see “Notification Center.” Then, you have two options. One: long-press the (X) next to it, and hit “Clear All Notifications.” And two: tap the (X) then “Clear.”

Keep Your Connection Secure Without a Monthly Bill. Get a lifetime subscription to VPN Unlimited for all your devices with a one-time purchase from the new Gadget Hacks Shop, and watch Hulu or Netflix without regional restrictions, increase security when browsing on public networks, and more.

If youre like me, no matter how hard you try, your iPhones notifications are a mess. Theres just too many of them. Thats when it becomes helpful just to get rid of the whole bunch and start fresh. However, deleting alerts one at a time is as tedious as it is unnecessary since you can clear all of your notifications at once.

The tap (X) then “Clear” way was the way introduced in iOS 11 and still works on newer systems. However, the long-press (X) then tap “Clear All Notifications” method was in iOS 10 for 3D Touch models only, then appeared as an option for all devices in iOS 12 and up, after the iPhone XR with Haptic Touch came out. So, if youre running iOS 12, iOS 13, or iOS 14, you have two choices, no matter the device.

Tìm các thông báo của bạn trong Trung tâm thông báo

Để xem thông báo của bạn trong Trung tâm thông báo, hãy thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

 • Trên Màn hình khóa: Vuốt lên từ giữa màn hình.
 • Trên các màn hình khác: Vuốt xuống từ trên cùng ở giữa. Sau đó, bạn có thể cuộn lên để xem các thông báo cũ hơn, nếu có.
 • Để đóng Trung tâm thông báo, hãy vuốt lên từ cạnh dưới bằng một ngón tay hoặc nhấn nút Home (trên iPhone có nút Home).

  Khi bạn có nhiều thông báo trong Trung tâm thông báo hoặc trên Màn hình khóa, các thông báo đó sẽ được nhóm theo ứng dụng, giúp bạn xem và quản lý dễ dàng hơn. Thông báo từ một số ứng dụng cũng có thể được nhóm bằng các tính năng sắp xếp bên trong ứng dụng, chẳng hạn như theo chủ đề hoặc luồng. Các thông báo được nhóm sẽ xuất hiện dưới dạng các ngăn xếp nhỏ, với các thông báo gần đây nhất ở trên cùng.

  ios 10 clear all notifications?

  Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

 • Để mở rộng nhóm thông báo nhằm xem chúng một cách riêng rẽ: Chạm vào nhóm. Để đóng nhóm, hãy chạm vào Ẩn bớt.
 • Để xem thông báo và thực hiện các tác vụ nhanh nếu ứng dụng cung cấp (trên các kiểu máy được hỗ trợ): Chạm và giữ thông báo.
 • Để mở ứng dụng của thông báo: Chạm vào thông báo.
 • Option 1: Clear all notifications with 3D Touch

  If you own an iOS device with 3D Touch, you can delete all your notifications at once. This option is only available on iPhone X/87/7/6 plus. If you want to clear notification on devices without 3D touch, jump to Option 2.

  Step 1: Open Notification Center on iPhone/iPad.

  Swipe down from the top of any screen, including the Lock Screen.

  Step 2: Clear All Notifications with 3D Touch.

  Press deeply on the remove icon, then tap Clear All Notifications, your Notification Center will be cleared.

  https://media.idownloadblog.com/wp-content/uploads/2016/06/iOS-10-Notification-Center-clear-alerts-3D-Touch.jpg

  Leave a Comment